Телефон за контакти: 0878402540 (Николай)
е-mail: k.kalushev@gmail.com