Телефон за контакти: 0878402540 (Николай)
е-mail: dreamshotel@abv.bg